Риба Блескавец

Речна риба от семейство шарани – Блескавец. Има голямо сходство с уклея. Живее по горните течения на реките, където притока на кислород е голям.

Блескавеца е изключително красива риба. Цветовете му са в сиво и зелено с преливащи се в точки ивици. Люспите му са здрави и сребристи. Плавниците опушено сиви с жълт нюанс. По време на размножителния период рибата се обагря дори по-силно.

На размери достига до 15 см и тежи до 60 грама. Формата на тялото му е сплескана и по-висока от тази на уклея. За разлика от събрата си – уклея, блескавеца има двойна линия от страни, с черни и успоредни точици. Главата на Блескавеца е широка и не се издава в долната челюст.

Красивата рибка достига 6 до 8 години живот. Храни се с водорасли, мамараци и личинки.

За захранка на блескавеца служи хляб, кюспе, замесени с пясък или глина. Лова му е приятно занимание, защото кълве бързо и лесно се засича. Вадене на прът става с леко движение.

За риболов на блескавец, не са нужни специални такъми и оборудване. Подходящ е телескоп за леко с дължина 3–4 метра дължина, може и с водачи или макара, за местата със силни течения.

На трапезата блескавеца е сходен с вкуса на уклея. Има речен привкус, леко здрави костици, които се стопяват при пържене. Добре се приготвя овалян в брашно и червен пипер.