Риба Бабушка

Една от най-срещаните риби сред семейство шарани е бабушка.

Вида и е представен в голямо разнообразие, според начина на живот и условията. За първи път се появвява в сладководни води в Австралия и Северна Америка, но там е смятана за вредител. У нашите водоеми бабушка е обект за спортен риболов и се среща често. Живее в големи ята по езера и язовири, може да се намери и в бавнотечащи реки.

На външен вид много прилича на червеноперка, но е погрешно да се бърка с нея. Характерна е с типично сплескано тяло, а малките и имат вретеновидни форми. На размери достига до 40 см, като най-често виждани бабушки са с дължина 10-20 см, а килограмите и задминават 1 кг. По гърба е обагрена в сиви и зелени тонове, понякога кафяво и зелено, преливащи в тъмен оттенък. Люспите й са сребърни с ивица по цялата дължина на тялото. Опашката и перките на бабушката са сиво-зелени, понякога и червени, с напредване във възрастта. Плавниците са в червени цветове, а перката на края в оранжево-червена.

Бабушката има отличително малка глава, тъпа муцунка, очите са оранжеви, за разлика от двойничката й червеноперка, която е с жълти такива.

Прехраната на бабушката се състои от червей, личинки, насекоми и водорасли. Обитава места с голяма растителност, като се адаптира към цветовете им. Склонна е да създава хибридно поколение, поради предимството, че хайвера може да се опложда от други мъжки.

Малките бабушки служат за стръв на костур, бяла риба, щука и сом.

За захранка на бабушката служи намачкан хляб и кюспе, понякога замесени с глина. Пакетираните захранки са идеална примамка и от далеч привличат вниманието й. Захранка за бабушка се прави на често и на едни и същи места. Подхранката е обичайната от жито, кускус, бял или торен червей, качамак.

Бабушката е лесна и приятна за улов, а това я прави предпочитана риба за улов, в случаи, че с други не се получава.

Характерно за улова на плувка е, че се засича при устойчиво повличане и със стабилно водене.

Необходимите такъми за улов на бабушка са: стръв от скакалец, ручейник, какавида или бял червей, без тежест или с малка сачма. В летния сезон рибите са близо до повърхността на водата и лесно се ловят на изкуствена муха и шнур.

На леко е подходящ телескоп с размери от 5 и 6 метра; къс телескоп става само с подвижна плувка. За основно влакно е необходима линия 0,14 и 0,10 и 0,08 повод. Куките се избират в зависимост от ползваната стръв. За едра бабушка се слагат такива с размер от 10 и 12, в редки случаи 16 и 18, а тънкото, остро и източено жило от 14 е най-подходящият размер. Утежняване се прави със сачми, като идеята е плувката да потъва във водата и там е задължителна сачма.

Удачно през лятото за улова на бабушка е леко без тежест. Тогава рибата излиза на повърхността и се хваща на насекоми.

На дъно, бабушка се лови и на тежко. Нужни са прът и дъннен телескоп; основно влакно с дебелина 0,18 – 0,20 и повод 0,12.