Дебелоустното кафяво попче

Вида риба – дебелоустното кафяво попче се отнася към семейството на костни риби. Характерно за този род рибки са коремните перки, които се преливат във вендузи и спомагат прилепването на рибата по дъното на водоема. От тук идва и наречието им. В Черно море е най-голямата група защитени екземпляри, към семейството на попчетата се отнасят, осем вида, които са в книгата за опазване и те са – Дългоопашато попче, Малко попче (Pomatoschistus minutus),

Тревно попче (Zosterisessor ophiocephalus), Ивичесто попче (Gobius bucchichi), Мраморно попче (Proterorhinus marmoratus),

Стронгил (Neogobius melanostomus), Сирман (Neogobius syrman), Змиевидно попче (Gobius cobitis), Ратан (Neogobius ratan) и Лихнус (Mesogobius Batrachocephalus).

Характерно за всичките няколко вида попчета е размера вариращ към 12 см. Дебелоустното кафяво попче достига максимум от 20 см и тежи 120 грама. Обитава главно сверената част на морското ни крайбрежие и обратно на очакванията по устията на реките липсва. Предпочита чакълести дъна, от които набавя храната си.

Характерна и интересна е устата му, която има удебеление в горната част.

Лова на дебелоусто кафяво попче става на стръв от миди, малки парченца от рибки, скариди и морски организми. Хваща се на плувка.

Месото на дебелоустото кафяво попче е крехко и вкусно. Приготвя се пържено.