Бяла Риба

В река Дунав и в други големи реки, наличието на Бяла риба е факт. Рибата е срещана и в сладки и в солени води, а размножителния процес се извършва само в сладководни води. У нас бяла риба е развъждана изкуствено. В язовири: „Лобош”, “Искър”, „Тракиец”, “Батак”, “Пясъчник”, “Копринка”, “Сопот”. Обитава бистра вода с чакълести, глинени или каменисти дъна.

Тази риба е хищник и спада към костурови риби. Тя се прехранва главно с плевелни рибки.

Размерите на бялата риба достигат дължина от 130 см и тежи от 12 до 20 кг. Формата на тялото й е вретеновидна с два броя перки на гърба, тъмни петна под формата на ивица и бодливи лъчи. Люспите й са дребни и пътно захванати по тялото. Главата й е конусовидна, а устата голяма, силна и пълна с дребни и остри като иглички зъби.

Горната част от тялото на бяла риба е в характерен тъмен сив и зеленикав цвят, понякога и кафяв цвят, корема е светъл.

Рибата е отличен плувец нощем, благодарение на големите очи.

Движи се в ята и улова й сутрин рано или в облачни дни е най-подходящ.

Засичането на бяла риба става след леко изчакване от няколко секунди, в които тя поглъща стръвта и тръгва към дъното.

За улов на леко в дълбоки води се използва жива рибка, подвижна плувка, повод и карабинер.

При класически метод е нужна дълбочина от 3,5 м, изчистена линия, дребна сачма и фиксирана плувка. Това спомага да се заглуши бдителния поглед на хищника над фактите.

При тежко се използва подвижно олово с ограничител. Горен ограничител се поставя за горни пластове.

При улов на умъртвена рибка се слага леко олово. Придърпването става на почивки, с цел да не се отскубне рибата.

Друг вариант е системата „Драшкович“. За нея е нужен монтаж от уклей, стоманена тел и безопасна игла. Тежестта трябва да е пригодена за хвърляне на 40 метра.

Такъмите нужни за улова на бяла риба са плувки със стандартен размер, утежняване с тежести, последната, от които трябва да достига 50–60 см след куката. За куки се използват №4 и №2, за двойно важат номера: №8 до №4. При тройките са подходящи малки номера.

За дъно, прът с размер от 3 или 3,80 метра е подходящ. Шаранджийските дънни такива са добър избор за замятане в далечина. За макарата е подходяща дължина от 150–200 м, а влакното между 0,26 и 0,28. Тук важно значение имат и шпулите.

Месото на бялата риба е крехко и мазно. Най-добре се приготвя пържен и печен. Кулинарните му качества в Европа са познати като невероятен деликатес, приготвян варен. Смята се за диетичен и се приготвя с панировка, а се сервира с бяло вино.